Calendario Impositivo Tasa de Seguridad e Higiene Responsables inscriptos Vencimientos

Modalidad Base DDJJ Pago Carga Boleta Web Cuota
Mensual Diciembre 24/01/2022 15/02/2022 03/02/2022 1/2022
Mensual Enero 22/02/2022 15/03/2022 03/03/2022 2/2022
Mensual Febrero 23/03/2022 19/04/2022 04/04/2022 3/2022
Mensual Marzo 25/04/2022 16/05/2022 03/05/2022 4/2022
Mensual Abril 24/05/2022 15/06/2022 02/06/2022 5/2022
Mensual Mayo 23/06/2022 15/07/2022 04/07/2022 6/2022
Mensual Junio 25/07/2022 16/08/2022 02/08/2022 7/2022
Mensual Julio 24/08/2022 15/09/2022 02/09/2022 8/2022
Mensual Agosto 26/09/2022 18/10/2022 03/10/2022 9/2022
Mensual Septiembre 24/10/2022 15/11/2022 03/11/2022 10/2022
Mensual Octubre 23/11/2022 07/12/2022 02/12/2022 11/2022
Mensual Noviembre 21/12/2022 30/12/2022 26/12/2022 12/2022