Calendario Impositivo Tasa de Seguridad e Higiene Responsables inscriptos Vencimientos

Modalidad Base DDJJ Pago Carga Boleta Web Cuota
Mensual Diciembre 20/01/2023 15/02/2023 03/02/2023 1/2023
Mensual Enero 20/02/2023 15/03/2023 03/03/2023 2/2023
Mensual Febrero 20/03/2023 15/04/2023 04/04/2023 3/2023
Mensual Marzo 20/04/2023 16/05/2023 03/05/2023 4/2023
Mensual Abril 19/05/2023 15/06/2023 03/06/2023 5/2023
Mensual Mayo 20/06/2023 15/07/2023 04/07/2023 6/2023
Mensual Junio 20/07/2023 15/08/2023 03/08/2023 7/2023
Mensual Julio 21/08/2023 15/09/2023 05/09/2023 8/2023
Mensual Agosto 20/09/2023 17/10/2023 03/10/2023 9/2023
Mensual Septiembre 20/10/2023 15/11/2023 03/11/2023 10/2023
Mensual Octubre 20/11/2023 09/12/2023 02/12/2023 11/2023
Mensual Noviembre 20/12/2023 30/12/2023 26/12/2023 12/2023