Calendario Impositivo Tasa de Seguridad e Higiene Responsables inscriptos Vencimientos

Modalidad Base DDJJ Pago Carga Boleta Web Cuota
Mensual Diciembre 25/01/2021 15/02/2021 05/02/2021 1/2021
Mensual Enero 22/02/2021 15/03/2021 05/03/2021 2/2021
Mensual Febrero 22/03/2021 15/04/2021 05/04/2021 3/2021
Mensual Marzo 26/04/2021 17/05/2021 07/05/2021 4/2021
Mensual Abril 24/05/2021 15/06/2021 04/06/2021 5/2021
Mensual Mayo 21/06/2021 15/07/2021 05/07/2021 6/2021
Mensual Junio 26/07/2021 16/08/2021 06/08/2021 7/2021
Mensual Julio 23/08/2021 15/09/2021 03/09/2021 8/2021
Mensual Agosto 27/09/2021 15/10/2021 08/10/2021 9/2021
Mensual Septiembre 25/10/2021 15/11/2021 08/11/2021 10/2021
Mensual Octubre 22/11/2021 06/12/2021 03/12/2021 11/2021
Mensual Noviembre 20/12/2021 31/12/2021 27/12/2021 12/2021